HJEM - ØLTYPER

 

JULEØL

Juleøl er som oftest et mørkt og alkoholsterkt øl som blir solgt ved juletider, og er en tradisjon som strekker seg mer enn 1500 år tilbake i tid.

Brygging av øl til jul er i Norge en tradisjon som strekker seg tilbake til vikingtiden. Det har til tider vært påbudt for alle større gårdsbruk å brygge juleøl og dele med naboene. Straffen kunne være så streng som å miste gården, og bli landsforvist[1]. Maten var mindre viktig (kjøtt var ikke engang tillatt i fastemåneden desember, bare fisk og det het derfor tidligere å «drikke jul» i betydninga «feire jul» jfr. Haraldskvedet. I de siste hundre årene er imidlertid tradisjonen med hjemme- og gårdsbrygging i stor grad blitt overtatt av kommersielle bryggerier. Det tradisjonelle juleølet fra bryggeriene var et sterkøl med alkoholstyrke som eksportøl og bokkøl, dvs fra 4,75 % og høyere. Juleøl ble solgt av alle butikker som hadde bevilling til salg av øl i klasse III. Sterkøl distribueres nå av Vinmonopolet.

I 1993 ble sterkøl forbudt solgt fra butikk, og bryggeriene lanserte da en ny klasse juleøl med 4,7 % alkoholstyrke for butikksalg